pro oblast Bystřice, Hnojník, Komorní Lhotka, Košařiska, Nýdek, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třinec, Vělopolí, Vendryně.

Centrum kolegiální podpory (CKP) je spolufinancováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

 

Cílem CKP na naší škole je podpora mateřských škol a základních škol ORP Třinec v roli vzájemného učení škol v inkluzivním vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Podpora spočívá v šíření metodických materiálů, předávání zkušeností dobré praxe aj.


Pro konzultaci kontaktujte metodiky CKP:

Mgr. Helena Balcarová   helena.balcarova@zstrinec.cz

Mgr. Jolana Heczková   jolana.heczkova@zstrinec.cz

 

Co můžeme nabídnout?

  • Zkušenosti v oblasti vzdělávání žáků s mentálním postižením, kombinovanými vadami, autismem, souběžným postižením více vad
  • Pomoc asistentům pedagoga (Přesné penzum v tištěné podobě aj.)
  • Odbornou pomoc při sestavování IVP a úprav ŠVP  (Je možné využít našich didaktických testů z ČJ a M pro 5. a 9. ročník ZŠ, které používáme u žáků s LMP.)
  • Seznámení s širokou škálou metod při práci s žáky se SVP (Přesně zpracováno a systematicky seřazeno podle Bloomovy taxonomie) 
  • Setkání s pediatry
  • Zajištění školení na odborná témata, popř. výjezdy zájemců do SPC Kpt. Vajdy v Ostravě
  • Kulaté stoly pro učitele i asistenty pedagoga na různá témata
  • Vyhlášení literárně-výtvarné soutěže aj.