Střední vzdělávání

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace zabezpečuje střední vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami uvedenými v §16 odst. 9 ŠZ v těchto typech škol:

  • Praktická škola dvouletá (78-62-C/02),
  • Praktická škola jednoletá (78-62-C/01).

Praktická škola dvouletá (PrŠ)

V PrŠ se vzdělávají žáci, kteří ukončili:

  • povinnou školní docházku ve škole samostatně zřízené pro žák se speciálními vzdělávacími  potřebami,
  • povinnou školní docházku v ZŠ, ale nezískali základní vzdělání,
  • základní vzdělání v ZŠ z vážnějších zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením (PAS, TP, SP…).

Vzdělávají se podle Školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání praktická škola dvouletá  „Škola – dílna života“.

Ve třídě se vzdělává 6 – 14 žáků.

Úspěšným ukončením vzdělávacího programu získají střední vzdělání.

Prš dvouletá poskytuje základy odborného vzdělání a manuálních dovedností v oboru „Praktické dovednosti pro život“. Těžištěm výukyje příprava na každodenní život – získání praktických dovedností. Vzdělávaní se uskutečňuje v denní formě, trvá dva roky a je ukončeno závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Model praktické školy je koncipován jako neprofesní, spočívá v přípravě na další studium, pracovní uplatnění i vlastní život. Úspěšným absolventům je umožněno pokračovat ve středním odborném vzdělání s výučním listem.

Praktická škola jednoletá (PrŠj)

V PrŠj  se vzdělávají žáci s:

  • těžším mentálním postižením,
  • autismem,
  • souběžným postižením více vadami.

Vzdělávají se podle Školního vzdělávacího programu pro obor vzdělání praktická škola jednoletá  „Škola – brána ke vzdělání“.

Ve třídě se vzdělává 4 – 6 žáků.

Úspěšným ukončením vzdělávacího programu získají střední vzdělání.

Těžištěm výuky  je nácvik dovedností a návyků z oblasti sebeobsluhy, nácvik dovedností a jednoduchých činností z oblasti rodinné výchovy, přípravy pokrmů a práce v domácnosti.

Vzdělávaní se uskutečňuje v denní formě,  trvá jeden rok a je ukončeno závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce.

Model praktické školy je koncipován jako neprofesní, spočívá v přípravě na další studium např.: v praktické škole dvouleté, pracovní uplatnění v rámci svých možností  a individuálních schopností při pomocných pracích pro oblast služeb a výroby, případně na chráněných pracovištích i vlastní život.