EUProjekt Vzdělávání s úsměvem, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010661

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Nositelem projektu je Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace. Cílem tohoto dvouletého projektu (2019 – 2021) je vytvořit v naší škole novou pracovní pozici kariérového poradce, dále žákům nabídnout setkávání v klubech (Čtenářský klub a Klub zábavné matematiky a logiky), dále proškolit pedagogický sbor k novým odborným způsobilostem, nabídnout rodičům žáků odborná setkávání, organizovat pro žáky projektové dny s odborníky a v neposlední řadě zakoupit pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi a žáky notebooky a tablety.

Celková dotace činí 974 708,- Kč.

 

Odborné pracovní pozice v projektu:

Mgr. Marta Labojová, kariérový poradce

Mgr. Regina Kudelová, klinický logoped

Mgr. Marcela Jarolímová, speciální pedagog (metoda VOKS – NAUTIS)

Mgr. Marika Zadembská, dětská knihovnice

Mgr. Petra Kwaczková, muzikoterapeut